Vil du være med som mannskap?

Vil du være med å seile? Vi tilbyr til tider mannskapsplasser på noen av våre oppdrag. Dette er ikke betalt seiling med mindre vi spesifikt har sagt dette, men du har sjansen til å være med på både lange og korte turer, samt stille som mannskap på ICC-oppseiling for de som ikke kan skaffe eget mannskap.

Håper dette pirrer seilingslysten.

 

Du kan også følge med på denne siden eller på vår Facebook side.

ICC mannskap 24.9. 15:30 - Nå er begge plasser fyllt opp...

Ta kontakt på post@navenda.no eller mob: 90707600

 

SIKKERHET OMBORD

Noen korte ufravikelige regler

1: Du respekterer, lytter til og følger skipperens regler og instrukser! Skipper er øverste myndighet ombord og ansvarlig for alles sikkerhet og liv underveis, et ansvar som vi tar svært alvor! 

2: Alle bidrar hver dag til renhold og vedlikehold av båt. Du holder god orden på deg og dine personlig ting. Matlaging, oppvask, vakter og det som ellers kreves underveis fordeles likt mellom mannskapet.

3: Det er absolutt null-toleranse for bruk av alkohol eller andre rusmidler så lenge skuta er underveis og de siste timene før avgang. Skipper vil styre dette.

Ellers regner vi du kommer med toleranse for dine medseilere, godt humør og ikke redd for å ta i et tak.

Velkommen skal du være!

Gratis - kostnader - betaling

Normalt dekker du dine egne kostnader vedrørende reise til og fra havner der du kommer ombord eller mønster av

Skipper dekker diesel, havneavgifter og vedlikeholdskostnader underveis.

Utgifter til felles mat dekkes av "felleskassa". Utover dette kan du kjøpe inn hva du selv ønsker.

Sikkerhets-utstyr

Normalt har du med deg egnede seilklær, tilstrekkelig skift samt vest som er innenfor datoperioden.