Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig for personopplysninger og andre opplysninger vedr. driften av nettstedet Navenda.no er Navenda Seilskole (Heretter kalt Navenda).

Hvilke personopplysninger behandles i virksomheten?

Navenda innhenter disse opplysningene om deltagere og kunder:

  • Navn

  • Postadresse

  • Aldersgrupper (frivillig)

  • Epost

  • Telefonnummer

  • Kursdatoer for påmelding

 

Hvorfor behandler vi disse personopplysningene?

Vi innhenter disse opplysningene for å praktisk kunne gjennomføre påmelding, utstede betalingsdokumenter samt å sende informasjon elektronisk og fysisk der dette er påkrevet eller ønskelig etter deltager/kundes ønske.

 

Hvor oppbevares personopplysningene og hvem har tilgang?

Disse opplysningene samles i en database hos vår nettleverandør Webhuset AS. Databasen er tilknyttet vårt administrative system. Tilgang er kun mulig for Navenda.

 

Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger og kan de slettes?

Disse opplysningene er tilgjengelig for Navenda inntil deltager/kunde ønsker disse slettet. Deltager /Kunde har hele tiden mulighet til å be om å få se all informasjon som er lagret tilknyttet deres forhold hos Navenda. Data kan til enhver tid slettes bortsett fra de data som ikke kan slettes pga regnskapsloven.

 

Vi verken selger eller gir bort dine data

Vi overfører ikke persondata til noen, Vi selger ikke persondata til noen.